Regulamin i polityka prywatności

Zasady funkcjonowania serwisu www.forsel.pl

1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.forsel.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma Forsel Finance oddział we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 15 /43, 50-077 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6631064538, REGON: 260642560 zwana dalej Forsel Finance.

2. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) i zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystając z Serwiu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

3. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Forsel Finance, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Forsel Finance następujące dane: imię, nazwisko, miasto i województwo zamieszkania lub siedziby firmy, nazwę firmy i NIP firmy którą reprezentuje, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

4. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij formularz" lub "Wyślij wiadomość", będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Forsel Finance w celach związanych z wykonaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego przez Forsel Finance. Administratorem danych osobowych jest Forsel Finance.

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika zgłoszonego telefonicznie pod numerem 71 307 32 32.

6. Forsel Finance zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach z wyłączeniem sytuacji, gdy firma Forsel Finance byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Forsel Finance w zakresie pośrednictwa finansowego współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK S.A., BZ WBK Leasing S.A., mBank S.A., Raiffeisen Polbank S.A., PKO Leasing S.A., Idea Money S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Open Finance S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bibby Financial Services Sp. z o.o., Tax Care S.A. i stosownie do zawartych z tymi podmiotami umów, jest upoważniona do dokonywania w imieniu i na ich rzecz czynności faktycznych lub prawnych, za które otrzymuje wynagrodzenie.

8. Wszystkie rozmowy telefoniczne z doradcami Forsel Finance prowadzone są zgodnie z przyjętą polityką firmy w zakresie najwyższej jakości obsługi klienta.

9. Forsel Finance informuje, że ostateczny kształt oferty może różnić się od obliczeń dokonanych przez doradców na etapie weryfikacji zgłoszenia. Ostateczna oferta finansowania jest wyłączną decyzją banku lub instytucji finansowej, w której ocenie bank lub instytucja finansowa bierze pod uwagę m.in. aktualną sytuację finansową wnioskodawcy, dochody wnioskodawcy i historię spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.Banki i instytucje finansowe 1
Banki i instytucje finansowe 4
Banki i instytucje finansowe 2
Banki i instytucje finansowe 3
Banki i instytucje finansowe 7