Sprawdź

Regulamin i polityka prywatności

Zasady funkcjonowania serwisu internetowego Forsel Finance

1. Administrator
Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.forsel.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma Forsel Finance oddział we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 15/43, 50-077 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6631064538, REGON: 260642560 zwana dalej Forsel Finance.

2. Użytkownik
Użytkownikiem jest każda osoba lub firma, który korzysta z Serwisu lub zawartego na stronach Serwisu formularza kontaktowego.

3. Formularz kontaktowy
Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz kontaktowy, zwany dalej Formularzem, umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Forsel Finance. Za pomocą Formularza Użytkownik może przesłać do Forsel Finance następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP firmy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Dane osobowe
Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania tak długo, jak to będzie konieczne. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażona w ten sposób zgoda Użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Forsel Finance w celach związanych z wykonaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego przez Forsel Finance. Administratorem danych osobowych jest Forsel Finance. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania Użytkownika zgłoszonego telefonicznie pod numerem 71 307 32 32.

5. Poufność
Forsel Finance zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o Użytkowniku z wyłączeniem sytuacji, gdy firma Forsel Finance byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Cookies
Pliki Cookies to dane informatyczne, które są zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) i zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich Użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

7. Współpraca
Forsel Finance w zakresie pośrednictwa finansowego współpracuje z Expander Advisors Sp. z o.o., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Santander Leasing S.A., Bibby Financial Services Sp. z o.o., Faktoria Sp. z o.o., PragmaGO S.A. i stosownie do zawartych z tymi podmiotami umów, firma Forsel Finance jest upoważniona do dokonywania w imieniu i na ich rzecz czynności faktycznych lub prawnych, za które otrzymuje wynagrodzenie.

8. Rozmowy telefoniczne
Wszystkie rozmowy telefoniczne z doradcami i ekspertami Forsel Finance prowadzone są zgodnie z przyjętą polityką firmy w zakresie najwyższej jakości obsługi klienta.

9. Oferta
Forsel Finance informuje, że ostateczny kształt oferty może różnić się od obliczeń dokonanych przez doradców i ekspertów Forsel Finance na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Ostateczna oferta finansowania jest wyłączną decyzją banku lub instytucji finansowej, w której ocenie bank lub instytucja finansowa bierze pod uwagę m.in. aktualną sytuację finansową wnioskodawcy, dochody wnioskodawcy, historię spłaty jego dotychczasowych zobowiązań, itp.

Zapoznaj się z ofertą
Forsel Finance

Doradca finansowy
Copyright © Wrocław 2012-2021 Doradca finansowy kredytowy Forsel Finance | Regulamin i polityka prywatności
Zadzwoń