Kredyty inwestycyjne dla firm

Planujesz inwestycje w firmie i potrzebujesz finansowania na ich realizację?
Zapoznaj się z ofertą kredytu inwestycyjnego dla firm

Kredyt inwestycyjny dla firm jest jednym z najkorzystniejszych źródeł pozyskania finansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z działalnością gospodarczą. Pozwala sfinansować nakłady na odtworzenie lub zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych. Kredyt inwestycyjny dla firm jest idealnym rozwiązaniem, gdy planujesz rozbudować i zmodernizować swoją firmę lub zakład produkcyjny. Możesz nim finansować zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym z przeznaczeniem na cele związane z działalnością gospodarczą lub na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub modernizację lokalu lub budynku użytkowego wraz z gruntem, z którym ten lokal lub budynek jest trwale związany.

Kredytem inwestycyjnym można również sfinansować zakup pojazdów osobowych, ciężarowych i specjalistycznych, zakup środków trwałych, wyposażenia, linii technologicznych, maszyn i parków maszynowych, sfinansować inwestycje w nowe technologie, wykupić udziały w spółce, spłacić inny kredyt inwestycyjny dla firm udzielony na cele określone powyżej lub refinansować wydatki związane z realizacją inwestycji poniesione wcześniej ze środków własnych.

Maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego to nawet 200 mln zł lub równowartość w PLN kwoty 50 mln EUR i może stanowić do 100% planowanych nakładów inwestycyjnych.

Udzielenie kredytu inwestycyjnego może nastąpić w PLN lub walucie obcej

Kredyty inwestycyjne dla firm dostępne są w PLN, EUR, USD, CHF lub GBP. Okres kredytowania zależny jest od przeznaczenia kredytu i może wynieść do 20 lat w przypadku finansowania nieruchomości przy jednoczesnym zabezpieczeniu w formie hipoteki na kredytowanej nieruchomości oraz w przypadku finansowania przedsięwzięcia, na które uzyskiwane są dotacje z ARiMR. Do 15 lat w przypadku finansowania zakupu lub modernizacji środków trwałych.

Możliwe jest przesunięcie terminu spłaty kredytu inwestycyjnego (karencja) do 18 miesięcy w przypadku kredytu w PLN oraz 12 miesięcy w przypadku kredytu walutowego. Uruchomienie kredytu na inwestycje może nastąpić jednorazowo lub w transzach, raty mogą być równe lub malejące. Kredytobiorca ma możliwość wcześniejszej całkowitej spłaty lub nadpłaty kredytu, skracając tym okres kredytowania lub zmniejszając wysokość płaconej raty.

Warunki do uzyskania kredytu inwestycyjnego:

  • właściciel firmy nie może posiadać negatywnej historii kredytowej w BIK (Biuro Informacji Kredytowej)
  • okres działalności firmy wynosi minimum 1 rok.

Jeżeli interesuje Cię ten produkt skontaktuj się z nami, a nasz doradca finansowy udzieli niezbędnych informacji, przedstawi aktualne oferty kredytów inwestycyjnych z różnych banków, dopełni wszelkich formalności i pomoże znaleźć najkorzystniejszy kredyt inwestycyjny dla firm dostępny na rynku.

Podziel się: