Kredyt obrotowy dla firm w rachunku bieżącym

W ofertach banków znajdziemy różne rodzaje kredytów dla firm. Jednym z nich jest kredyt obrotowy dla firm. Jest to produkt bankowy kierowany dla przedsiębiorców potrzebujących dodatkowych środków finansowych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. W zależności od banku może określać różne rodzaje kredytu obrotowego dla firm i występować w trzech postaciach, jako kredyt obrotowy ratalny, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym lub jako kredyt w rachunku bieżącym czyli tak zwana linia kredytowa lub debet.

Kredyt obrotowy dla firm w rachunku

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego. Firma otrzymuje w ten sposób stały dostęp do gotówki, którą może przeznaczyć na pokrycie aktualnych wydatków i zobowiązań. Każde skorzystanie z linii kredytowej zwiększa saldo debetowe na rachunku bieżącym firmy. Można zatem dokonywać wypłat gotówki i płatności do wysokości przyznanego limitu nawet w przypadku braku środków własnych na koncie.

Ten rodzaj kredytu obrotowego dla firm ma charakter odnawialny, każdy wpływ środków na rachunek firmowy powoduje jego spłatę i daje możliwość ponownego skorzystania z dostępnego debetu. Korzystną, a zarazem jedną z najważniejszych cech linii kredytowej jest to, że odsetki naliczanie są jedynie od aktualnego zadłużenia. Jeżeli na koncie posiadamy środki własne, a linia debetowa pozostaje niewykorzystana, wówczas nie poniesiemy żadnych kosztów odsetkowych. W sytuacji gdy skorzystamy z kredytu w rachunku, odsetki naliczane będą na bieżąco od wykorzystanej kwoty i zostaną poprane raz w miesiącu w dniu ustalonym w umowie kredytowej.

Warunki kredytu obrotowego dla firm

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest zazwyczaj podmiotom gospodarczym o średnim i wysokim poziomie przychodów. Okres kredytowania wynosi najczęściej 12 miesięcy z możliwością odnowienia kredytu na kolejny rok, o ile pozwala na to aktualna sytuacja finansowa firmy. Zdarza się również, że kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostaje na dłuższy okres, dwóch lub nawet trzech lata. Firma musi wtedy spełniać ku temu specjalne warunki lub być klientem danego banku od dłuższego czasu. Oprocentowanie kredytu ustalane jest najczęściej według zmiennej stopy procentowej w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M lub 3M powiększoną o marżę banku.

» Sprawdź jak poprawić płynność finansową i wybrać korzystny kredyt obrotowy dla firm spośród ofert różnych banków «