Kredyt inwestycyjny dla firm

W dużym uproszczeniu kredyt inwestycyjny dla firm to produkt bankowy przeznaczany na finansowanie konkretnego celu inwestycyjnego przez przedsiębiorcę. Założeniem kredytu inwestycyjnego jest zwiększenie majątku firmy poprzez zakup, budowę, przebudowę lub remont nieruchomości, a także kupno maszyn lub urządzeń na potrzeby przedsiębiorstwa oraz nabycie wartości niematerialnych, takich jak koncesji, zezwoleń, programów komputerowych, systemów informatycznych, itp.

Czytaj dalej

Kredyt obrotowy dla firm w rachunku bieżącym

W ofertach banków znajdziemy różne rodzaje kredytów dla firm. Jednym z nich jest kredyt obrotowy dla firm. Jest to produkt bankowy kierowany dla przedsiębiorców potrzebujących dodatkowych środków finansowych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. W zależności od banku może określać różne rodzaje kredytu obrotowego dla firm i występować w trzech postaciach, jako kredyt obrotowy ratalny, kredyt…

Czytaj dalej