Kredyt inwestycyjny dla firm

W dużym uproszczeniu kredyt inwestycyjny dla firm to produkt bankowy przeznaczany na finansowanie konkretnego celu inwestycyjnego przez przedsiębiorcę. Założeniem kredytu inwestycyjnego jest zwiększenie majątku firmy poprzez zakup, budowę, przebudowę lub remont nieruchomości, a także kupno maszyn lub urządzeń na potrzeby przedsiębiorstwa oraz nabycie wartości niematerialnych, takich jak koncesji, zezwoleń, programów komputerowych, systemów informatycznych, itp.

Kredyt na inwestycje

Kredyt inwestycyjny dla firm przyznawany jest na okres od 1 roku do maksymalnie 15-20 lat i jest możliwe uzyskanie go nawet na 100% wartości finansowanej inwestycji bez konieczności posiadania wkładu własnego. Wiele banków oferuje również kredyty inwestycyjne w innych walutach niż PLN, a uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firm nie jest skomplikowaną procedurą. Wbrew pozorom to bardzo prosty schemat, trzeba się jednak do niego właściwie przygotować i uzyskać wcześniej odpowiednie dokumenty. Do ubiegania się o kredyt inwestycyjny niezbędne będą:

  • dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa – aktualny wyciąg z CEiDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, decyzje o nadaniu NIP i REGON, przy spółce – umowa spółki
  • dokumenty finansowe firmy – KPiR lub RZiS i Bilans, deklaracje podatkowe na których podstawie bank sprawdzi zdolność kredytową firmy
  • dokumenty przedstawiające szczegółowo rozplanowany biznesplan inwestycji, którą bank ma sfinansować
  • dokumenty związane z proponowanym przez klienta zabezpieczeniem kredytu – hipoteka na nieruchomości firmy, blokada środków na rachunkach bankowych i depozytowych, zastaw lub przewłaszczenie na przedmiocie inwestycji
  • zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające, że firma nie zalega z opłatami składek (najczęściej wymagane dopiero do uruchomienia kredytu)

Kwota kredytu inwestycyjnego dla firm może zostać wypłacona kredytobiorcy w całości, w transzach lub mieć formę odnawialnej linii kredytowej. Aby zostały uruchomione kolejne transze kredytu należy spełnić wymagania banku i zakończyć poszczególne etapy inwestycji. Kredyt inwestycyjny w większości przypadków udzielany jest na długie okresy, a harmonogram spłat może występować w formie rat równych lub malejących.

Kredyt technologiczny

Kredyt inwestycyjny dla firm można także uzyskać na wdrożenie nowej technologii. Takie rozwiązanie to nic innego jak kredyt technologiczny, który można uzyskać z pomocą Państwa. Wsparcia finansowego udzielają banki komercyjne, natomiast tzw. premię technologiczną uzyskujemy od Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Kredytu Technologicznego, dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Aby uzyskać ten rodzaj kredytu inwestycyjnego dla firm potrzebne będą następujące dokumenty:

  • opinie i analizy badawcze, które udokumentują, że technologia będąca przedmiotem inwestycji jest (w rozumieniu ustawy) nową technologią
  • specyfikacja nowej technologii
  • opisy produktów lub usług będących wytworem danej inwestycji technologicznej
  • biznesplan całej inwestycji

Całą procedura uzyskania technologicznego kredytu inwestycyjnego składa się z kliku etapów. Aby uzyskać wsparcie z dofinansowaniem, przedsiębiorca na początku składa w banku stosowne dokumenty. Następnie po podpisaniu umowy wstępnej lub uzyskaniu promesy za pośrednictwem banku kredytującego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie. Gdy BGK zatwierdzi wniosek i nada pozytywną decyzję, wystawia promesę na udzielenie dofinansowania. Na jej podstawie kredytobiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytową i po jej otrzymaniu podpisuje z BGK umowę o wypłatę premii technologicznej.

Wsparcie w postaci kredytu inwestycyjnego ze strony banku jest bardzo praktycznym i korzystnym rozwiązaniem dla firm. Pozwala na połączenie inwestycji wraz z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. W ten sposób można uzyskiwać wysokie zyski nie narażając firmy na nieopłacone zobowiązania.

» Sprawdź jak przejść od teorii do praktyki i wybrać korzystny kredyt inwestycyjny dla firm spośród ofert różnych banków «