Kredyt inwestycyjny dla firm

W dużym uproszczeniu kredyt inwestycyjny dla firm to produkt bankowy przeznaczany na finansowanie konkretnego celu inwestycyjnego przez przedsiębiorcę. Założeniem kredytu inwestycyjnego jest zwiększenie majątku firmy poprzez zakup, budowę, przebudowę lub remont nieruchomości, a także kupno maszyn lub urządzeń na potrzeby przedsiębiorstwa oraz nabycie wartości niematerialnych, takich jak koncesji, zezwoleń, programów komputerowych, systemów informatycznych, itp.

Czytaj dalej