Jeremie, kredyt dla firm z dofinansowaniem unijnym

Szukasz niskooprocentowanego kredytu na konkretny cel inwestycyjny?

W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty dla firm i pożyczki na preferencyjnych warunkach przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Oferta skierowana jest do mikro, małym i średnim przedsiębiorstw, które chcą uzyskać środki finansowe na realizację konkretnych celów inwestycyjnych takich jak: budowa, modernizacja lub zakup obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia lub na inne cele przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

O kredyt ze wsparciem unijnym ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Posiadają wyraźnie określony cel na jaki zostaną przeznaczone środki z kredytu oraz prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie są wykluczeni z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczka udzielona w ramach Inicjatywy JEREMIE nie może być przeznaczona na spłatę, konsolidację lub refinansowanie już posiadanego zadłużenia, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, cele konsumpcyjne, współfinansowanie wydatków z innych funduszy Unii Europejskiej.

Kredyty i pożyczki udzielane są po przeprowadzeniu analizy finansowej przedsiębiorstwa i zbadaniu zdolności kredytowej oraz po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty. Pożyczkobiorca obligatoryjnie wystawia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a dodatkowym zabezpieczeniem kredytu może być: poręczenia przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków na koncie. Poznaj warunki i sprawdź jak uzyskać kredyt ze wsparciem unijnym Jeremie

Podziel się:
Banki i instytucje finansowe 1
Banki i instytucje finansowe 4
Banki i instytucje finansowe 2
Banki i instytucje finansowe 3
Banki i instytucje finansowe 7
kontakt z doradcą finansowym